MC, Á hậu Thuỵ Vân được bà con nông dân Hải Dương trao danh hiệu đại sứ vải Thanh Hà