MU có Ronaldo càng không thể so Man City, Liverpool và Chelsea