MV của Đan Trường tiến thẳng top trending sau 1 ngày ra mắt