MXH lan truyền chóng mặt bức ảnh cụ bà ôm ngực bất lực trước đám cháy đỏ rực, chuyện bi thảm gì đã xảy ra mà đau đớn đến vậy?