Mai Phương Thúy thấy mình đanh đá khi làm tình nguyện viên mùa dịch