Mải miết đi giao tro cốt nạn nhân Covid-19, giám đốc quên lời hứa với vợ