Malaysia chờ quyết định từ FIFA để tăng 'hỏa lực' trước Việt Nam