Malaysia nới lỏng biện pháp phòng dịch, 45% dân Nga tiêm đủ liều vắc xin