Màn ảnh Việt xuất hiện thêm một bà mẹ chồng 'quốc dân', không ai khác chính là mẹ chồng của San trong 'Hoa hồng trên ngực trái'