Mận tam hoa đặc sản 'rẻ thối' nhưng chẳng mấy người mua