Mang Tết Trung Thu đến với bệnh nhân COVID-19 và trẻ em khó khăn