Mang cơm, nước uống, mì tôm tiếp sức người dân vùng rốn lũ Bình Định