Mang kích điện đi bắt cá, 3 người trong cùng gia đình bị điện giật tử vong