Mạo danh Phi Nhung kêu gọi tiền chữa trị COVID-19, góc độ pháp luật xử lý thế nào?