Masan tặng sản phấm thiết yếu cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch