Cập nhật tình hình Covid-19

Mặt trận Tổ quốc các tỉnh đồng bằng sông Hồng huy động nguồn lực toàn xã hội để phòng, chống Covid-19

Ngày 3/12, tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức tổng kết hoạt động thi đua.

Hội nghị cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc các tỉnh đồng bằng sông Hồng. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9 tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong cụm đồng bằng sông Hồng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đặc biệt, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tích cực, chủ động tham gia phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; giám sát và phản biện xã hội.

Công tác củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong Cụm thực hiện thường xuyên, sáng tạo, hiệu quả…

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, để nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị các cấp, chính bản thân mỗi cán bộ mặt trận cần tự nâng cao uy tín, năng lực của bản thân. Mỗi cán bộ mặt trận các cấp phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc; là hạt nhân quy tụ, tập hợp khối đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung; sâu sát đến từng thôn, xóm, nắm bắt tốt tình hình nhân dân và dư luận xã hội với phương châm 'nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin'.

Hội nghị cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã bình xét Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên là đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Theo PHẠM HÀ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mat-tran-to-quoc-cac-tinh-dong-bang-song-hong-huy-dong-nguon-luc-toan-xa-hoi-de-phong-chong-covid-19-676760/

Tags: Lê Tiến Châu  |  Phó Chủ  |  Hưng Yên  |  Việt Nam 9  |  Hải Dương  |  Thái Bình  |  Hà Nam  |  Vĩnh Phúc  |  Nam Định