Mặt trận Tổ quốc các tỉnh đồng bằng sông Hồng huy động nguồn lực toàn xã hội để phòng, chống Covid-19