Mất việc do Covid-19 được hưởng cao nhất 3,3 triệu từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp