Máy bay quân sự Mỹ áp sát Thượng Hải của Trung Quốc