Mẹ và cha dượng hành hạ con đến chết và phiên tòa đẫm nước mắt