Messi 'đá ma' cực nhuyễn với Neymar, Mbappe ở buổi tập đầu tiên