Mexico - Quốc gia có phí dịch vụ điện thoại di động cao nhất Mỹ Latinh