Miền Nam Italy nắng nóng kỷ lục, cháy rừng lan rộng