Miền Tây vượt 6.000 ca Covid-19, vẫn có người tụ tập ăn nhậu, đánh bài