Mở lại đường bay TP.HCM – Vinh đưa công dân về Hà Tĩnh