Mổ ruột thừa cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ngay tại khu cách ly