Moderna và Pfizer nói về biến thể Omicron, Hàn Quốc cán mốc chưa từng có