00:00

Mỗi năm có hơn nửa triệu người chết vì ăn phải chất này, WHO đưa vào 'danh sách đen' nhưng nhiều người vẫn ăn nhiều các món ăn chứa chúng mà không quan tâm đến 5 mối nguy hại

TIN LIÊN QUAN