00:00

Mỗi ngày chi 7 tỷ đồng cho việc lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19

TIN LIÊN QUAN