Mong cơ chế mua bán điện trực tiếp sớm được phê duyệt

Chúng tôi rất mong cơ chế mua bán cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (DPPA) sớm được Chính phủ phê duyệt.

Ông ĐÀO DU DƯƠNG - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bảo Long SOLAR ENERGY, Trưởng VPĐD Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam tại TP HCM.

Vì theo cơ chế này, bên bán tức doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển dự án tham gia cơ chế có thể dự báo được doanh thu trong dài hạn nhờ chủ động được sản lượng phần lớn hoặc toàn bộ điện sản xuất sẽ chắc chắn được mua bởi một khách hàng có uy tín với giá bán điện được cố định trong dài hạn.

Tuy nhiên, tôi lo lắng DPPA sẽ khó có có thể được phê duyệt trong thời gian tới. Bởi Việt Nam chưa có điều khoản quy định về cơ chế bù trừ giữa các bên; đơn vị truyền tải, đơn vị đầu tư phát triển dự án cũng như các khoản chi phí phân phối và dịch vụ khác…

Theo PHƯƠNG THANH ghi/Diễn đàn Doanh nghiệp Link Gốc:           Copy Link
https://enternews.vn/mong-co-che-mua-ban-dien-truc-tiep-som-duoc-phe-duyet-195302.html

Tags: TGĐ Công  |  Bảo Long SOLAR ENERGY  |  Trưởng VPĐD Hiệp  |  Việt Nam  |  TP HCM  |  Bởi Việt Nam