Một ca COVID-19 mới ở Hà Nội liên quan đến Bệnh viện K