Một học sinh tử vong trong vụ 4 em sốc phản vệ sau tiêm vaccine