Một khách hàng ở Nghệ An được Prudential Việt Nam chi trả bảo hiểm hơn một tỷ đồng

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn một tỷ đồng cho một trường hợp người tham gia bảo hiểm không may bị qua đời do tai nạn.

Prudential tổ chức chi trả bảo hiểm cho ông Đàm Văn Sơn (chồng của khách hàng Thới) ở xóm 4, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An).

Số tiền Prudential Việt Nam chi trả một lần cho khách hàng Vũ Thị Thới ở xóm 5, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) là một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng (1.080 triệu đồng).

Được biết, ngày 9/8, khách hàng Vũ Thị Thới có tham gia bảo hiểm nhân thọ của Prudential Việt Nam cho bản thân với mức phí bảo hiểm hơn 19 triệu đồng/năm.

Ngày 4/9, khách hàng Thới không may bị tai nạn đuối nước; ngày 22/9, người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm Đàm Văn Sơn (chồng của khách hàng Thới) nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Đại diện Prudential Việt Nam đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, đồng thời thực hiện các thủ tục chi trả cho bên khách hàng với tổng số tiền nói trên. Tính đến nay Hợp đồng bảo hiểm mới tham gia hơn 2 tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, riêng tại Nghệ An, Prudential Việt Nam đã thực hiện chi trả bảo hiểm cho 7.477 trường hợp với số tiền hơn 52 tỷ đồng.

Theo THÀNH CHÂU/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mot-khach-hang-o-nghe-an-duoc-prudential-viet-nam-chi-tra-bao-hiem-hon-mot-ty-dong-669995/

Tags: prudential việt nam  |  Đàm Văn Sơn  |  Nghệ An  |  Vũ Thị Thới  |  Nghĩa Bình Tân Kỳ  |  Nghĩa Bình  |  Tân Kỳ Nghệ An  |  Trong 6