Một người cháu gái của Nữ hoàng Anh có thể 'gặp họa' nếu dính líu đến hồi ký của Hoàng tử Harry