Một người đàn ông bị điện giật tử vong trên mái nhà