Một nhân viên LHQ mắc Covid-19 được đưa đến Việt Nam điều trị khẩn cấp bằng máy bay riêng