Một phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi tiêm mũi 2 Vero cell