Một số cán bộ làm ngơ trong vụ bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy tại bệnh viện