Cập nhật tình hình Covid-19

Một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19

Tổ COVID-19 cộng đồng, mô hình trạm y tế lưu động, phân tầng điều trị theo mô hình tháp ba tầng... là một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Đợt dịch thứ 4 khởi đầu tại Việt Nam ngày 27/4/2021, kéo dài hơn 5 tháng, đến nay cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Đã có một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/mot-so-mo-hinh-hay-cach-lam-tot-trong-phong-chong-dich-covid19/747268.vnp

Tags: COVID_19  |  Tổ COVID cộng đồng  |  Ba tại chỗ  |  Điều trị tại nhà