Mưa lớn, hồ đập ở Nghệ An xả lũ khiến hàng trăm nhà dân bị ngập