Mưa lớn tới hơn 700 mm, nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên ngập nặng, lũ lớn