00:00

Mười quốc gia ở châu Phi và châu Á chuẩn bị rút lại công nhận Kosovo

TIN LIÊN QUAN