Mỹ: Nạn nhân bị súng bắn vào danh sách… chết vì Covid-19