Mỹ: Sân khấu nhạc kịch Broadway danh tiếng sáng đèn trở lại