Mỹ Tho triển khai thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà