Mỹ: Thống đốc bang California vượt qua cuộc bỏ phiếu đòi bãi nhiệm