00:00

Mỹ chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton cho CSB Việt Nam

TIN LIÊN QUAN