Mỹ hối thúc Đức tăng cường bộ binh ở Syria để chống IS