Mỹ phá cửa lãnh sự quán Trung Quốc, Bắc Kinh phẫn nộ