Mỹ phát hiện nhiều ca COVID-19 trên tàu du lịch chở hàng nghìn người